با شیوع روز افزون آمار سرطان و اختلالات ژنتیکی موکدا توصیه میشود سمپاشی منازل خود را به شرکتهای دارای مجوز بسپارید زیرا: سمومی و متدهایی که شرکتهای بدون مجوز یا دارای مجوز از اداره کشاورزی،(که متاسفانه این شرکتها دارای تبلیغ در نیازمندیها و سطح شهر میباشند) استفاده میکنند، تاثیرات مخربی بر کبد،کلیه ها، ریه و حنجره و اعصاب دارد. هرچند قیمت را کاهش میدهد. پس این کار مهم را به متخصصین آموزش دیده که تحت نظارت ودارای پروانه از بهداشت استان میباشند واگذار نمابید. 
درحال بارگزاری